U bent hier

Aanbod

Ruime bibliotheek met onder meer de volgende afdelingen:

GENEALOGIE
Theoretische werken over stamboom- en familiekunde - Handleidingen over tijdrekenkunde, oud schrift, oude maten en gewichten, naamkunde - Familieboeken en -tijdschriften - Familiedossiers met genealogische nota's en kwartierstaten.

HERALDIEK
Theoretische werken rond wapenschilden, wapenboeken of armorials, werken over zegelkunde.

GESCHIEDENIS
Algemene, Belgische, Vlaamse en lokale geschiedeniswerken. In het Centrum is ook het secretariaat gevestigd van de heemkundige kring 'Crekel Beke'. Deze heemkundige kring geeft elk jaar een jaarboek uit, dat telkens een bepaald thema behandelt. Een volledige lijst van de thema's kan u hier bekijken.

INVENTARISSEN
Inventarissen van gemeentearchieven, familiearchieven, archieven van kerkelijke instellingen.

BIBLIOGRAFIEËN
Algemene geschiedkundige bibliografie voor België - Genealogische bibliografie voor België, Frankrijk en Nederland

UITWIJKINGEN
Boeken, artikels over uitwijkingen naar Nederland, Duitsland, U.S.A, Canada, Frans-Vlaanderen, enz...

TIJDSCHRIFTEN
Historische - Heemkundige - Genealogische