U bent hier

Uitgaven

Pierine Coopmans, de heks van Kortemark

J. Monballyu en P. Bentein
28 blz.
te verkrijgen in het Centrum: 10,00 Euro

 

Genealogische gegevens van geboren Handzamenaars

 
Herwerkte en aangevulde uitgave van het boek uit 2007 van Joris Lamon
 
Dit is een boek van een ingeweken Handzamenaar over en voor Handzamenaren.
Sedert meer dan veertig jaar zijn wij begonnen met een zoektocht naar al wie sinds 1796 - en in bepaalde gevallen zelfs ervoor - in Handzame werd geboren, er huwde, er overleden en/of begraven is.
Bovendien werd onderzocht of en naar welke landen vele Handzamenaren uitgeweken zijn, er trouwden en er gestorven zijn (en begraven). Interessante gegevens betreffende hun functie, beroep of bekendheid in de maatschappij werden eveneens
genoteerd. Meer dan dertienduizend geboren Handzamenaren werden in dit boek opgenomen.
Zo werd een belangrijk stuk erfgoed ontsloten tot blijvende herinnering aan allen die
ons zijn voorgegaan.
 
rekeningnummer BE17 4744 1565 3121 van VCGH, Elflijnenlaan 3, Handzame
Het boek kost € 30,00 (+ eventuele verzendingskosten € 10,00)
 
 

Genealogische gegevens van elders geboren personen,

gestorven en/of begraven te Handzame 

Herwerkte en aangevulde uitgave van het boek uit 2009 van Joris Lamon
 
Deze publicatie vormt het sluitstuk van een drieluik dat het resultaat is van jarenlang minutieus onderzoek in parochiearchieven en de archieven van de burgerlijke stand. 
In 1996 publiceerde het VCGH "Handzame, huwelijken 1802-1976". Samensteller Joris Lamon bracht hierbij de genealogische gegevens samen van alle burgerlijke huwelijken van de zelfstandige gemeente Handzame. In 2007 publiceerde het VCGH de "Genealogische gegevens van geboren Handzamenaars", waarin meer dan 13.000 namen voorkomen.
In dit nieuwe werk zijn ca. 5000 namen opgenomen van personen die sinds de oprichting van de burgerlijke stand in 1796 in Handzame zijn overleden en/of begraven. Samen met de twee vorige werken zijn op die manier meer dan 18.000 Handzamenaars geïdentificeerd en opgenomen. Een unieke prestatie!
 
rekeningnummer BE17 4744 1565 3121 van VCGH, Elflijnenlaan 3, Handzame
Het boek kost € 20,00 (+ eventuele verzendingskosten € 10,00)
 

Plattelandse en Appendantse registers
geboorten, huwelijken, overlijdens
 

Kortemark 1754-1788 € 25,00
Beerst 1754-1794 € 20,00
Woumen 1754-1794 € 25,00
Esen 1754-1794 € 25,00

verzendingskosten € 10,00