U bent hier

Jaarboeken Heemkring

 

1988
EEN VLEUGJE MUZIEK OVER HANDZAME

 • Het dorpsleven vanaf 1919 tot na de tweede wereldoorlog. Auteur: Michel LOWIE

1988
TIJDINGEN

 • Woord vooraf
 • Inleiding
 • M. LOWIE, Verantwoording van de naam “Crekel Beke”.
 • M. WERBROUCK, Heemkundige kring Crekel Beke geslaagd van start.
 • Claudine VANTHOURNOUT, De Romeinse muntschat van Werken. Onze gewesten in de Romeinse tijd.
 • M. WERBROUCK De Bevrijding van het Krekedal in het najaar 1918.
 • Ledenlijst heemkundige kring “Crekel Beke”.

1989
DE HANDZAMEVALLEI

 • Inleiding Claudine VANTHOURNOUT, De zeedoorbraken en hun invloed op de landschapsevolutie in de kustvlakte.       
 • Marcel WERBROUCK, Een hydrografische beschrijving van de Krekevallei, verrijkt met enkele historische anekdotes.
 • Marcel WERBROUCK, De Krekevallei: een overgangsgebied.
 • Marcel WERBROUCK, Water is leven, ook voor de nijverheid.
 • M. LOWIE, Geschiedenis van de Handzamevaart te Handzame.
 • Sylveer VAN OVERSCHELDE, “De Waeteringhe de Be-oostersche Broucken”.

1990
DE MOLENS VAN GROOT-KORTEMARK

 • L. DENEWET, Over de oorsprong van onze windmolens: de huidige stand van zaken.
 • VANDENBERGHE, De molenaar van de Koutermolen vertelt...
 • M. LOWIE, Waar de molenwieken hebben gedraaid in Handzame.
 • M. WERBROUCK, De Bescheewege-molen.
 • M. WERBROUCK, Van molens en molenaarsgeslachten: acht eeuwen molengeschiedenis te Kortemark.
 • E. VANSTEENKISTE, De molens van Werken.
 • E. VANSTEENKISTE, Fokwieken op Berghes molen.
 • S. VAN OVERSCHELDE, De molens te Zarren.
 • J. LAMON, Molens en molenaars in spreuken en citaten

 1991
HET ONDERWIJS IN GROOT-KORTEMARK

 • Voorwoord
 • M. BOSTOEN, De schoolstrijd (1879- 1884): een bewogen periode in de onderwijsgeschiedenis van België.
 • M. LOWIE, Van ganzeveer tot balpen. Het onderwijs in Handzame.
 • M. LOWIE, Het onderwijs in Edewalle.
 • M. WERBROUCK, Van kosterschool tot gemeentelijk onderwijs te Kortemark, 1633– 1960.
 • C. VANTHOURNOUT, Het onderwijs te Werken.
 • S. VAN OVERSCHELDE, Scholen en schoolmeesters te Zarren (1600- 1917).

1992
DE VIJF PAROCHIES VAN GROOT-KORTEMARK

 • Voorwoord
 • D. LAMBRECHT, Merch quidem et Hansam.
 • J. LAMON, De patroonheiligen van Groot-Kortemark.
 • M. LOWIE, De parochiekerk van Handzame: De versteende aanwezigheid van wat eens een kerkelijk kunstgebouw was.
 • M. LOWIE, Edewalle oase van rust- of verbanningsoord.            
 • M. WERBROUCK, De parochie Kortemark van het prille begin tot aan de eerste wereldoorlog. Haar kerk, haar priesters en gelovigen.
 • C. VANTHOURNOUT, Het kerkelijk leven te Werken tijdens de Franse periode.
 • S. VAN OVERSCHELDE, Herders uit het verleden. Een zicht op twee eeuwen priesters en hun kerk te Zarren.

1993
HET HOF VAN ZARREN

 • Voorwoord
 • M. WERBROUCK, DEEL I: Het hof van Zarren en de Krekevallei tijdens de zeventiende eeuw. Een studie op het registre van 1639.
 • Verklarende woordenlijst van de verouderde rechtstermen.
 • M. WERBROUCK, DEEL II, tekstuitgave.

1994
DE LANDBOUWDORPEN IN DE KREKEVALLEI TIJDENS DE 17e EN DE 18e EEUW – DEEL I

Marcel WERBROUCK

 • Voorwoord
 • I. De Krekevallei, een belangrijk onderdeel van het Land van Wijnendale binnen het Brugse Vrije.
 • II. Verhoudingen tussen het Vrije en het Land van Wijnendale.
 • III. De Krekevallei en haar verhoudingen tot Wijnendale
 • IV. De lenen en leenhouders van Wijnendale in de Krekevallei.
 • V. De heerlijkheid Edewalle, Den Leemwal op Edewalle onder het Ambacht van Zarren.
 • VI. Het Hof en de Heerlijkheid Markhove.
 • VII. Het Laetschap of de Heerlijkheid Pereboom.
 • VIII. De Ommeloop of Terrier van Werken van 1662.

1995
DE LANDBOUWDORPEN IN DE KREKEVALLEI TIJDENS DE 17e EN DE 18e EEUW – DEEL II

Marcel WERBROUCK

 • Voorwoord
 • I. De Ordonnantien Pollitycque van het Ambacht Kortemark van 1629.
 • II. Het Ambacht binnen de parochie van Kortemark in 1680.
 • III. Ommeloper van 1680.
 • IV. Caerte figurative uit 1785.
 • V. De 18e eeuw na de Armoede onder Spanje, meer Welvaart onder Oostenrijk.

1996
VAN BROUWERS EN HERBERGIERS IN HET KREKEDAL, DEEL I

 • Voorwoord
 • M. WERBROUCK, Van taverniers en brouwers in de parochie Kortemark tijdens het Ancien Regime tot aan de onafhankelijkheid van België (1600 – 1830).
 • M. LOWIE, Waar grootvader zijn pintjes dronk (Handzame, deel I).
 • M. WERBROUCK, Honderd vijftig jaar brouwers en herbergiers te Werken (1662-1814).
 • M. WERBROUCK, Zarren, van brouwers en herbergiers tijdens het Oostenrijks en het Frans bestuur, 1748-1814.

1997
VAN BROUWERS EN HERBERGIERS IN HET KREKEDAL, DEEL II

 • Voorwoord
 • M. WERBROUCK, In honderd vijftig jaar meer dan honderd vijftig herbergen in Oud-Kortemark (1830-1980).                           
 • M. LOWIE, Waar grootvader zijn pintjes dronk (deel II).

1998
VAN BROUWERS EN HERBERGIERS IN HET KREKEDAL, DEEL III

 • Voorwoord
 • M. WERBROUCK, In honderd vijftig jaar meer dan honderd vijftig herbergen in Oud-Kortemark (1830-1980).           
 • M. LOWIE en M. WERBROUCK, Herbergen in het oude en het nieuwe Edewalle: van Bescheewege tot de Ruidenberg
 • E. VANSTEENKISTE, Over de herbergen te Werken
 • M. WERBROUCK, Van herbergen en brouwerijen te Zarren in de 19e en de 20e eeuw.

1999
DE GROTE OORLOG IN HET KREKEDAL, DEEL I: 1914 – 1916

 • Voorwoord
 • Marcel WERBROUCK, Een zomer tussen hoop en vrees.
 • Jos DEMARÉE, Het eerste oorlogstreffen in het Krekedal: Uhlanen te Zarren.
 • Marcel. WERBROUCK, Een bloedige herfst.
 • Michel LOWIE, Handzame, ons dorp tijdens de grote oorlog.
 • Jos DEMARÉE, Zarren tijdens de eerste bezettingsjaren (oktober 1914-1916).
 • Marcel WERBROUCK, Kortemark onder de Duitse bezetting tijdens de eerste twee oorlogsjaren.
 • Arseen VANTHOURNOUT, Bloedige oktoberdagen 1914 te Werken.  

2000
DE GROTE OORLOG IN HET KREKEDAL, DEEL II: 1917 – 1920

 • Voorwoord
 • I. 1917: het jaar van de grote beproevingen (Marcel WERBROUCK)
 • II. Zarren (1917 – 1925) (Jos DEMARÉE)
 • III. 1918 : het bevrijdingsoffensief (Marcel WERBROUCK)
 • IV. Handzame, ons dorp verwoest en heropgebouwd (Michel LOWIE)
 • V. De eerste nachtbombardementsvlucht op Londen van op Flugplatz Handzame (Marcel WERBROUCK)
 • VI. De wederopbouw van ons dorp Kortemark (Marcel WERBROUCK)
 • VII. Werken tijdens de laatste twee oorlogsjaren en kort daarna (Marcel WERBROUCK)
 • VIII. Blijvende herinneringen aan de bevrijding van het Krekedal

2001
KLOOSTERGEMEENSCHAPPEN IN HET KREKEDAL

 • Voorwoord
 • Handzame
  Kloosterzusters van de H. Vincentius à Paulo (Joris Lamon)
  De Zusters van Sint-Vincentius te Edewalle (Joris Lamon)
  Het gesticht Sint-Jan de Deo (Joris Lamon)
 • Kortemark
  Klooster van de H. Vincentius à Paulo (Ludo Castelein)   
  De Zusters van Liefde (Ludo Castelein)
 • Werken
  De Zusters van de H. Vincentius à Paulo (Ludo Castelein)
 • Zarren
  Stichtingen van de Zusters van Liefde van Heule te Zarren (Marcel Werbrouck)

2002
GEESTELIJKEN UIT HET KREKEDAL DE WERELD ROND, DEEL 1: A-L

 • Voorwoord
 • Verklarende woordenlijst (Ludo Castelein)
 • Handzame, parochie Sint-Hadrianus (Joris Lamon, Marcel Werbrouck)
  Lijst van A tot L van de geestelijken
 • Edewalle, parochie O.L.V.-Hemelvaart (Joris Lamon, Marcel Werbrouck)
  Lijst van A tot L van de geestelijken
 • Kortemark, parochie Sint-Bartholomeus (Ludo Castelein)
  Lijst van A tot L van de geestelijken
 • Bijlage: De Broeders Dedeyster (Wim Dedeyster)
 • Werken, parochie Sint-Martinus (Ludo Castelein)
  Lijst van A tot L van de geestelijken
 • Zarren, parochie Sint-Dionysius (Marcel Werbrouck)
  Lijst van A tot L van de geestelijken

2003
GEESTELIJKEN UIT HET KREKEDAL DE WERELD ROND, DEEL 2: M-Z

 • Voorwoord
 • De kloosterkledij (Ludo Castelein)
 • Handzame, parochie Sint-Hadrianus (Joris Lamon, Marcel Werbrouck)
  Geestelijken van M tot Z + Addendum aan jaarboek 2002: van A tot L
 • Edewalle, parochie O.L.V.-Hemelvaart (Joris Lamon, Marcel Werbrouck)
  Geestelijken M tot Z
  Geestelijken uit twee belangrijke Kortemarkse families tijdens de Ancien Regime (Marcel Werbrouck)
 • Kortemark, parochie Sint-Bartholomeus (Ludo Castelein)
  Geestelijken van M tot Z + Addendum aan jaarboek 2002: van A tot L
 • Werken, parochie Sint-Martinus (Ludo Castelein)
  Geestelijken van M tot Z + Addendum aan jaarboek 2002: van A tot L
 • Zarren, parochie Sint-Dionysius (Marcel Werbrouck)
  Geestelijken van M tot Z
 • Naar een hoopvolle toekomst: Schreurs Wim, toekomstig priester (Marcel Werbrouck)

2004
EEN EEUW RIJK WIELERLEVEN IN HET KREKEDAL

 • Voorwoord
 • Handzame, een West-Vlaams wielernest (Michel Lowie)
 • Een eeuw rijk wielerleven in het Krekedal (Marcel Werbrouck) 

2005
BURGEMEESTERS EN GEMEENTERADEN IN HET KREKEDAL

 • Voorwoord
 • De evolutie van de kieswetgeving voor de gemeenteraden sinds 1830 (Peter Bentein)
 • 175 jaar bestuurlijke gemeente Handzame, een kleurrijk politiek landschap (Michel Lowie)
 • Het bestuur van het Ambacht Kortemark (17e eeruw-1796) en van de gemeente Kortemark (1800-1976) (Peter Bentein)
 • De gemeenteraadsverkiezingen te Kortemark vanaf Wereldoorlog I tot 1970 (Peter Bentein)
 • Werken tot de eerste fusie met Zarren (Eddy Vansteenkiste)
 • Zarren tot de eerste fusie met Werken (Eddy Vansteenkiste)
 • De eenmalige gemeenteraadsverkiezingen Zarren-Werken van 11.10.1970 (Eddy Vansteenkiste)
 • Sprokkelingen over het bestuur in het Ambacht en in de gemeente Zarren vanaf de 17e eeuw tot aan de fusies (Marcel Werbrouck)
 • De gemeenteraadsverkiezingen in de fusiegemeente Kortemark van 1976 tot 2000 (Peter Bentein)

2006
EDEWALLE VAN HEERLIJKHEID TOT PAROCHIE,
DEEL I: DE HEERLIJKHEID

Marcel Werbrouck

 • Verantwoording
 • Inleiding
 • Aardrijkskundige ligging van Edewalle
 • Geologie van de streek
 • De eerste bewoners
 • Onder het Romeinse Rijk
 • Onder het Frankisch tijdperk
 • Het geloof in onze streken
 • Onder de eerste graven van Vlaanderen
 • Edewalle als heerlijkheid en leen van het Land van Wijnendale
 • Beeldenstorm en godsdienstoorlogen
 • Edewalle in het register van denombrement van de lenen van het Leenhof van Wijnendale in 1626
 • Van Spaans naar Oostenrijks Bestuur
 • De laatste eeuw van de heerlijkheid
 • Over de inwoners van de heerlijkheid en hun bestaansmogelijkheden omtrent 1750
 • De laatste jaren van de heerlijkheid
 • De Franse Revolutie

2007
EDEWALLE VAN HEERLIJKHEID TOT PAROCHIE,
DEEL II: VAN PROOSDIE TOT PAROCHIE

Marcel Werbrouck

 • Voorwoord
 • Edewalle-Busch tijdens de eerste helft van de 19de eeuw
 • De kasteelhove: het Edewallegoed
 • Steeds wisselende uitbaters op de Bescheewegemolen
 • De Arme School van de HH Maria en Joseph
 • Nieuwe uitbaters op het Edewallegoedt: de familie Verkest
 • Stichting van de proosdij Edewalle-Busch en het verzet van Kortemark
 • De aankleding van de kerk van Edewalle-Busch
 • De kosterij van Edewalle
 • De Zusterschool: de Armenschool Sint-Charles
 • De eerste klok en het politie-uur
 • Edewalle, een volwaardige dorpsgemeenschap
 • Over de kerstening en de stichting van de geestelijke genootschappen en processies te Edewalle
 • De hof van het proosdijhuis
 • De Mote tot het genot van de proost van Edewalle
 • Dood en opvolging van baron Lodewijk Gillès-de-Pélichy
 • Edewalle en de politiek
 • Grote verkiezingsfeesten op Edewalle
 • Zantingen uit de kroniek van proost Vercamer over de jaren tachtig
 • Edewalle op het kruispunt van grote steenwegen
 • Een maatschappij van Onderlinge Bijstand te Handzame
 • Landverhuizers naar Brazilië
 • Komt het beeldje van O.L. Vrouw van Troost terug naar Edewalle
 • August Vercamer, zijn familie, zijn loopbaan, zijn portret en zijn geschriften
 • Onder proost Desauw van proosdij naar parochie en de moeilijke afbakening van de nieuwe parochie
 • De geschiedenis van het Blauwhof en zijn bewoners
 • Edewalle, Bescheewege en de Achterhoek in de weekbladen
 • Edewalle tijdens de Eerste Wereldoorlog
 • Edewalle na de Eerste Wereldoorlog onder pastoor Planckaert
 • Delfien Vanhaute: een priester-dichter op Edewalle
 • Pastoor Vanhaute en Edewalle tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Het laatste oorlogsjaar en de bevrijding
 • Edewalle onder pasoor Bruno Neirynck en burgemeester Vandekerckhove
 • De hoeve 'Het Edewallegoed' verkaveld
 • Zuster Cecile, 50 jaar in dienst van school en parochie
 • Missiezuster Maria-Pia (Nera Planquette in Congo vermoord
 • Handzame, maar vooral Bescheewege en Edewalle vieren het honderdjarige Kaatje Maekelberg
 • E.H. Antoon Deschrevel, kenner van het West-Vlaams kunstpatrimonium wordt pastoor op Edewalle
 • Onthulling van de VTB-gedenkplaat Delfien Vanhaute te Edewalle
 • Met Cyriel Beernaert draagt opnieuw een inwoner van de parochie Edewalle de burgemeesterssjerp te Handzame
 • Met pasoor Deschrevel naar honderd en meer jaar Edewalle
 • De korte passage van Remi Verslyppe als pastoor van Edewalle
 • Een primeur: E.H. Maurits Verhelle pastoor-medepastoor te Edewalle en Handzame
 • E.H. Gilbert Claeys, de laatste pastoor van Edewalle?
 • Het einde van de kloostergemeenschap op Edewalle
 • Van onderwijs naar toneel met de vrije basisschool van Edewalle
 • Het rijke verenigingsleven
 • Groot familiefeest op Bescheewege
 • Het uitzicht van Edewalle bij het begin van de 21ste eeuw
 • Edewalle: een natuurgebied

2008
KAPELLEN IN HET KREKEDAL

Peter Bentein en Marcel Werbrouck

 • Voorwoord
 • Enkele historische aspecten
 • Inventaris van de veldkapellen in Kortemark
 • Kloosterkapellen in het Krekedal
 • Bibliografie
 • Noten 

2009
MARKHOVE VAN HEERLIJKHEID TOT DUITS
SS-GEVANGENWERKKAMP

Marcel Werbrouck, Ludo Castelein, Luc Vanacker

 • Voorwoord
 • Is Markhove ouder dan Kortemark?
 • Markhove komt in het bezit van de heren van Schoore
 • De heren van Markhove tijdens de 16de eeuw
 • Markhove tijdens en na de godsdienstoorlogen
 • Markhove tijdens de 17de, de ongelukseeuw genoemd
 • De erfenis van Louis van Schoore
 • De ommelooper van Markhove
 • De inwoners van Markhove volgens de volkstelling van 1742
 • In de 18de eeuw
 • Over de financiën en uit de rekeningen van de heerlijkheid
 • Markhove en de heerlijkheid Veubeke
 • Over de herberg en brouwerij De Hooghen Steen
 • De molenaars op de Markhovemolen
 • De pachters van de heren van Markhove
 • Nog pachters aan de heer van Markhove en ambtenaren van de Heerlijkheid
 • Het bestuur van Markhove in 1717 en 1742
 • kasteelhoeve Het Goet te Eeghem of het Blauwhuys
 • Nog andere lenen binnen de heerlijkheid van Markhove
 • Markhove op nieuwe wegen
 • Markhove volgens de bevolkingsregisters van 1900
 • Markhove tijdens de Eerste Wereldoorlog
 • Markhove tussen de twee wereldoorlogen
 • Enkele feiten uit de Tweede Wereldoorlog
 • Markhove na de Tweede Wereldoorlog
 • Het onderwijs op Markhove
 • Een fotoreportage over Markhoveschool
 • Markhove/Kortemark, een regionale "lieu de mémoire"

2010
VAN OUDE EN NIEUWE WEGEN DOORHEEN HET KREKEDAL

Marcel Werbrouck

 • Voorwoord
 • Het huidig wegenstelsel, straat per straat, voor en na de fusies en hoe het evolueerde tijdens de 20ste eeuw
 • Geraadpleegde werken
 • Alfabetische lijst van de straat- en plaatsnamen

2011
HET DORP VAN MIJN JEUGD
Een eigenzinnige terugblik op Handzame

Ignace Lowie

 • Voorwoord
 • Het dorp en de auteur
 • Dwars door 2000 jaar Handzaamse geschiedenis
 • De tijd van toen
 • Families vinden hun thuis in Handzame… en elders
 •  De ouderlijke thuis
 • Herinneringen aan mijn onderwijsleven in Handzame
 • Langs Handzaamse wegen, anekdotische sprokkelingen uit het dorp
 • Naschrift: In memoriam Michel Lowie

2012
DE FEDERATIE KREKEDAL EN HAAR VIJF PAROCHIEKERKEN
Deel I: Kortemark - Edewalle - Handzame

Marcel werbrouck, Ludo Castelein, Peter Bentein

 • Voorwoord
 • De federatie Krekedal en haar parochiekerken
 • De St.-Bartholomeuskerk en haar omgeving te Kortemark
 • Van kapel tot parochiekerk: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Edewalle
 • De St.-Hadrianuskerk te Handzame: de kunsttempel van het Krekedal

2013
DE FEDERATIE KREKEDAL EN HAAR VIJF PAROCHIEKERKEN
Deel II: Zarren

Jos Demarée, Maurits Meseyne

 • Woord vooraf van de voorzitter
 • Inleiding
 • De vroegste geschiedenis
 • De parochiegrens van de parochie Sint-Dionysius Zarren
 • Iconografie van de kerk van Zarren
 • De kerk vóór 1852
 • De nieuwbouwkerk van 1852-55
 • Anekdotes uit de 19de eeuw
 • De periode WO I en het interbellum
 • De periode Wo II - 1960
 • De periode 1960 - heden
 • Kroniek van een aangekondigd einde: de parochie van 1996 - heden
 • Huidig kerkexterieur-interieur in foto's
 • De kerktoren binnen - de klokken
 • Bewaarde grafstenen
 • Het liber Memorialis (1904-1985)
 • De pastorie en de katholieke kring
 • Overzicht pastoors vanaf 1830
 • Kosters, kerkbaljuws, klokkenluiders, stoeltjeszetters, Sint-Lutgardiskoor
 • De verdwenen kapel Sint-Pieters-ten-Boone
 • Eigendommen van de kerkfabriek
 • Bibliografie - Bronnen

2014
DE FEDERATIE KREKEDAL EN HAAR VIJF PAROCHIEKERKEN
Deel III: Werken

Ludo Castelein, Marcel Werbrouck

 • Deel I: De Sint-Martinuskerk en haar omgeving vroeger
 • Deel II: De Sint-Martinuskerk en omgeving
 • Deel III: Het oude kerkhof van Werken
 • Addendum: kerkschatten van de Sint-Bartholomeuskerk van Kortemark
 • Bibliografie 

2015
DE TWEEDE WERELDOORLOG IN HET KREKEDAL
Deel I: De bezetting 1940-1944

Marcel Werbrouck, Peter Bentein, Jef Viaene

 • Woord vooraf van de voorzitter
 • Hoofdstuk 1: Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog 1939-1945
 • Hoofdstuk 2: Luchtoorlog boven het Krekedal: vliegtuigcrashes in Kortemark, Handzame en Werken
 • Hoofdstuk 3: Aanslagen en banditisme in oorlogstijd
 • Hoofdstuk 4: Activiteiten van de weerstand
 • Hoofdstuk 5: De opeising van de radiotoestellen en radioconstructeur Vandenberghe uit Werken
 • Hoofdstuk 6: Bevrijdingsstoeten te Kortemark, Zarren en Handzame